szkic koncepcja szkolenia 3

Koncepcja Szkolenia

Głównym celem zajęć w Akademii Piłkarskiej Młody Orlik jest rozwój psychiczny i fizyczny dziecka. Zajęcia nastawione są w przeważającej części na zabawy ruchowe, z elementami mini piłki nożnej. Priorytetem jest dla nas uśmiech i zadowolenie dziecka ze stawianych pierwszych piłkarskich kroków. Poprzez piłkę nożną pomagamy w wychowaniu dziecka. Kierując się zasadami Fair-Play na zajęciach, pokazujemy odpowiednie wzorce do naśladowania. Poprzez różne formy zabaw uczymy dzieci współpracy ze sobą, zachowań w grupie. Bardzo ważną rzeczą, w prawidłowym rozwoju dzieci, jest spędzanie wolnego czasu z rówieśnikami na zajęciach, którym przyświeca wspólny cel – w naszym przypadku Piłka Nożna.
Nie prowadzimy wstępnej selekcji – trener dostosowuje formę zajęć do poziomu uczestników.
Pamiętajmy, że kilkuletnie dziecko ma bardzo dużo zainteresowań. Celem rodziców oraz trenerów jest poszerzanie tychże zainteresowań a nie specjalizacja tylko w wąskim zakresie. Dlatego zajęcia mają charakter ogólnorozwojowy z ukierunkowaniem na piłkę nożną.
W Akademii Piłkarskiej Młody Orlik zajęcia zorganizowane są zgodnie z tzw. etapem przygotowania wstępnego (do 10 roku życia)(„Piłka Nożna Szkolenie dzieci i młodzieży”, R. Kapera, D. Śledziewski): 
1. Dostarczanie radości i satysfakcji ćwiczącym z treningu
2. Zapewnienie wszechstronnego rozwoju fizycznego i zdrowia
3. Kształtowanie osobowości wychowanków z ukierunkowaniem zainteresowań na grę w piłkę nożną
4. Opanowanie podstaw najważniejszych umiejętności technicznych w piłce nożnej. Wszechstronną stymulację rozwoju wybranych cech motorycznych (szybkości, koordynacji ruchowej, gibkości) 

Zajęcia w Akademii Piłkarskiej Młody Orlik nie są nastawione na wynik i osiągnięcie jak najszybciej najlepszych efektów. Zajęcia które prowadzimy, polegają na stopniowym przygotowaniu dziecka do osiągania coraz lepszych wyników (model progresywny). Niestety, bolączką polskiej piłki nożnej przez ostatnie lata było uzyskiwanie najwyższych wyników jak najszybciej. Młodzi zawodnicy podlegali tzw. modelowi intensywnemu. Miał on na celu bardzo intensywny, specjalistyczny trening (często treningi seniorskie przenoszone były na treningi dziecięce). Zawodnicy poddani takiemu modelowi osiągali szybko przewagę nad swoimi rówieśnikami i odnosili zdecydowanie większe sukces. Często przypinało się im status „nadzieja polskiej piłki nożnej”. Jeszcze częściej tacy piłkarze po osiągnięciu wieku seniorskiego nie spełniali oczekiwań i stawali się „niespełnionym talentem”. Dlatego stosujemy model progresywny, polegający na pracy długofalowej, opartej na stopniowym i pełnym wykorzystaniu różnorodnych form treningowych. Koncepcja ta jest silnie podporządkowana rozwojowi fizycznemu i psychicznemu dziecka. Należy jednak mieć na uwadze, że każde dziecko chce wygrywać, i sukcesy są bardzo ważnym elementem w prawidłowym rozwoju (budowanie poczucia własnej wartości), natomiast pamiętajmy, że nie za wszelką cenę!

W ostatnich latach najgłośniej mówi się o szkole hiszpańskiej, za sprawą słynnej szkółki Barcelony – La Masia. Niezwykłość FC Barcelony polega m.in. na tym, że pierwszy zespół jest regularnie zasilany własnymi wychowankami. Długoletni system szkolenia polega na tym, aby z chłopca 5-6 letniego wyrósł pełnowartościowy piłkarz, który największe sukcesy będzie odnosił w wieku seniorskim. Przyjmuje się, że do 14/15 roku życia dominują w treningu dwa elementy: technika i koordynacja ruchowa. Koncepcja szkolenia opiera się na stopniowym osiąganiu mistrzostwa w niżej wymienionych elementach. Kolejność jest następująca:
1. Technika – najwcześniej nauczany element wraz z kształtowaniem koordynacji ruchowej (podania, przyjęcia, drybling, prowadzenie piłki, technika strzałów)

2. Inteligencja piłkarska – tzw. czytanie gry, przewidywanie sytuacji boiskowych, nauczanie taktyki

3. Charakter zawodnika – motywacja, wiara w sukces, walka do końca

4. Szybkość i siła – zdolności motoryczne pozwalające utrzymywać wysokie tempo meczu

szkic koncepcja szkolenia 1
szkic koncepcja szkolenia 2
Orlik-logo-czern-biel.jpg

 

Akademia Piłkarska Młody Orlik
Tomasz Opanowski
+48 793 007 558